przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs plastyczno-techniczny "Postaci bajkowe z łyżek gotowe"


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
ul. Reymonta 23 71 – 276 Szczecin
Tel.: 091 487 30 32

Ogłasza

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY NA TEMAT:

„POSTACIE BAJKOWE Z ŁYŻKI GOTOWE”


Cele:

 • Tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej związanej z literaturą.
 • Propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej.


Regulamin:
1. Warunki uczestnictwa:

 • Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas I – III.
 • Autor może wykonać tylko jedną pracę.
 • Prace mogą być wykonane z pomocą rodziców.
 • Technika wykonania pracy – dowolna.
 • Forma wykonania pracy – przestrzenna (postacie bajkowe wykonane z drewnianej łyżki).

2. Każda praca powinna mieć dołączaną karteczkę z następującymi danymi:

 • Imię i nazwisko autora
 • Klasa
 • Nazwa , adres szkoły, tel. kontaktowy
 • Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

3. Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość
 • Zastosowana technika i wykorzystanie ciekawych materiałów

4. Zasady przyjmowania prac:

 • Termin składania prac – 30 kwietnia 2016r.
 • Prace należy dostarczyć do sali 32 i 28
 • Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i trwale mieć przymocowaną metryczkę uczestnika. Dane uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę zbiorczą ZAŁĄCZNIK NR 1 (wypełniony dużymi literami).

5. Autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodzeni, a nauczyciele tych uczniów otrzymają stosowne podziękowania.
6. Inne informacje:

 • Podsumowanie konkursu odbędzie się w maju w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie, o dokładnym terminie wręczenia nagród powiadomimy finalistów telefonicznie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac.
 • Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów, tel.: 730 070 066;  668 841 055
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy: Monika Płacewicz, Monika Melkowska
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 3 
04.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie