przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Spotkanie dydaktyczne „Historia polskiej niepodległości”

5.11.2018 roku w SP nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie dydaktyczne pt. „Historia polskiej niepodległości”. Uczestniczyli w nim nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkoli, którzy zostali zapoznani przez Panią Krystynę Milewską z ofertą edukacyjną Muzeum Narodowego oraz propozycjami wystaw i imprez organizowanych w Szczecinie z okazji obchodów 100–lecia Odzyskania Niepodległości. Sylwia Klik doradca metodyczny ds.historii w ODN Szczecin w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o tym, czym jest patriotyzm i jak kształtować go u najmłodszych uczniów. Izabela Skierska doradca metodyczny ds.edukacji wczesnoszkolnej w ODN Szczecin podzieliła się praktycznymi sposobami na prowadzenie zajęć w zakresie edukacji społecznej, patriotycznej i historycznej. Pani dr Zofia Fenrych z IPN w Szczecinie wygłosiła wykład o historii polskiej niepodległości, zaprezentowała film „Baśka Murmańska”, związane z nim karty pracy, a także ciekawe scenariusze lekcji. Każdy uczestnik spotkania historycznego mógł wybrać coś dla siebie siebie i wykorzystać w swojej pracy z najmłodszymi uczniami.

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
13.11.2018