przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Daltońskie refleksje cz. II

 

,,Znamy wszyscy nauczycieli , którzy oblekają się w swą rolę każdego ranka , podobnie jak wdziewają na siebie surdut. Poza szkołą ludzie ci posiadają ludzkie zainteresowania i urok osobisty , których jednak nie ośmielają się okazywać w czasie obcowania z uczniami z obawy , aby nie podkopało to ich autorytetu. Przy Daltońskim Planie Laboratoryjnym niema miejsca na roztaczanie tego rodzaju fikcyjnego autorytetu. (...) Gdy dziecko ponosi odpowiedzialność za wybór , umysł jego działa jak potężny mikroskop , dostrzegający i ważący każdą stronę zadania , które musi pokonać , aby osiągnąć powodzenie. (...) Poczucie odpowiedzialności za rezultaty rozwinie w nim nietylko utajnione siły intelektualne , ale także sąd samodzielny i charakter" . (H. Parkhurst , Wykształcenie Według Planu Daltońskiego 1928r.) W dniu 19.11.2018r do późnych godzin wieczornych nauczyciele CKS Szczecin ,,zdjęli surduty" :-) i poznawali tajniki poczucia odpowiedzialności przez dzieci/uczniów .

Prowadzący – Agnieszka Czeglik ODN Szczecin / (Wyjaśnienie : słowo ,,nietylko” zacytowane z oryginału książki 1928r.)
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
21.11.2018