przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dąbie, to piękna dzielnica Szczecina

Historię, zabytki i jej urokliwe zakątki odkrywali uczestnicy Gry Terenowej „Znam Szczecin – Dąbie”, którą zorganizowało III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Do udziału w tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, zgłosiło się sześć 5 – osobowych zespołów ze szczecińskich gimnazjów: Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 18, Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół nr 7, Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12, Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkół nr 11.

Gra terenowa to konkurs nietypowy, łączący wiedzę z zabawą. Gimnazjaliści wraz ze swoimi opiekunami wędrowali wzdłuż wyznaczonej na mapie trasy. Na punktach kontrolnych łamali sobie głowy nad zadaniami z zakresu historii, architektury i przyrody Dąbia.

Uczestnicy wykazali się wieloma umiejętnościami:

  • posługiwania się mapą: określania skali, współrzędnych geograficznych, znaków umownych,
  • orientowania mapy, wyznaczania azymutu na mapie i w terenie, marszu na azymut, aktualizowania treści mapy,
  • określania wieku drzewa, stopnia zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem skali porostowej,
  • wnioskowania o zawartości tlenu w wodzie na podstawie analizy zebranych wyników temperatury wody,
  • wykazywania przystosowań wybranych gatunków roślin do środowiska,
  • odczytywania zaszyfrowanych informacji ukrytych w Skarbie,
  • zaopatrywania ran,
  • rozpoznawania historycznych obiektów architektonicznych dzielnicy Dąbie,
  • stosowania zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej RKO.

Wszystkim towarzyszyły dobre humory i wspaniała, słoneczna pogoda. Po zmaganiach umysłowych i fizycznych na młodzież czekały pieczone kiełbaski.

Zwycięskie drużyny:


Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 I miejsce
Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkół nr 11 II miejsce
Gimnazjum nr 18 III miejsce

otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wysiłek i zaangażowanie każdego ucznia zostały docenione i nagrodzone upominkami ufundowanymi przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta, Kino Helios, Dyrekcję Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektora III LO.

Jesteśmy przekonani, że nasza urokliwa dzielnica – Dąbie odkryła przed uczestnikami wiele swoich tajemnic, ale na pewno nie wszystkie. Zatem już dziś zapraszamy wszystkich gimnazjalistów na kolejne zmagania i atrakcje turystyczne na następny rok szkolny.

 


Organizatorzy
III Liceum Ogólnokształcące

Autor:  III Liceum Ogólnokształcące 
07.04.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie