przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Projekt edukacyjny dla gimnazjum "Projekt z ZUS"

Podstawa programowa kształcenia ogólnego nakłada na nauczycieli obowiązek wykorzystania metod aktywizujących, w tym metodę projektu edukacyjnego.
ZUS proponuje gotowy projekt powiązany z programem WOS w gimnazjum, który bezpośrednio nawiązuje do praw i obowiązków pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych.

Celem gimnazjalnego projektu z ZUS jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości dotyczącej ubezpieczeń społecznych. W trakcie realizacji projektu poznają podstawy obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników oraz świadczenia przysługujące ubezpieczonym.

„Projekt z ZUS” to:

  • gotowy projekt, powiązany z treściami WOS w gimnazjum,
  • komplet dokumentacji projektowej,
  • opieka merytoryczna i metodyczna.

Realizacja projektu rozpoczyna się od lekcji, na której nauczyciel lub pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prezentuje zakres tematyczny. Zadaniem uczniów jest wykonanie materiału promującego ubezpieczenia społeczne. Czas realizacji 2-8 tygodni. Formy wykonania prac: film (do 5 min), plakat (format A2 karton), komiks (3-6 scenek- format A5 karton), animowana prezentacja (Power point lub inny równoważny – 8-10 slajdów). Wszystkie prace biorą udział w konkursie szkolnym na najlepszy materiał informacyjny o ubezpieczeniach społecznych. Wyróżnione prace będą wykorzystywane przez ZUS do celów informacyjno-promocyjnym.

W razie problemów merytorycznych opiekun może zwrócić się o pomoc do pracownika ZUS, który zapewni materiały i ewentualne szkolenie dla chętnych nauczycieli.

W Oddziale ZUS w Szczecinie wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 459 63 74.

Regulamin, materiały i dodatkowe informacje znajdują się na stronie ZUS pod adresem:
http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja
 

Autor:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
31.01.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie