przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Spotkanie z Innym

 


 

Po raz kolejny Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Fundacją Artykuł 25 zrealizowało projekt „Spotkanie z Innymi. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata”, którego celem jest promowanie szacunku i solidarności względem innych kultur. Obecna edycja poświęcona była globalnym wyzwaniom, które dotyczą każdego z nas. Jej elementem była konferencja dla nauczycieli, studentów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, na której poruszone były sprawy związane z rosnącymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi, zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska.

Dla młodzieży przygotowane zostały zajęcia w Muzeum Narodowym. Uczestniczyli w nich uczniowie z IV LO im. B. Prusa, którzy najpierw zapoznani zostali z bogatą kolekcją zbiorów związanych z życiem codziennym ludów Somba i Lobi zamieszkujących Benin oraz Burkina Faso. Następnie wzięli udział w wykładzie na temat współczesnego oblicza Afryki - kontynentu różnobarwnego, wielokulturowego, a jednocześnie silnie powiązanego z cywilizacją europejską.

Ostatnim etapem projektu były zajęcia warsztatowe w szkole, podczas których młodzi ludzie zastanawiali się nad poczuciem wyobcowania, z którym mogą się spotkać przedstawiciele różnych kultur.

„Spotkanie z innym” zainaugurowało tegoroczne Dni Edukacji Globalnej. Jest świetną inicjatywą, która może doprowadzić do podjęcia na szczeblu lokalnym działań, które przyczynią się wzrostu świadomości nad konsekwencjami rosnących nierówności społecznych, skutkami zmian klimatu oraz migracjami.

 

 

Autor:  IV Liceum Ogólnokształcące 
18.12.2018