przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej II st

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego ogłasza rekrutację do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (PSM II st.) oraz do jedynej w Szczecinie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (POSM II st.), która łączy zajęcia artystyczne z zajęciami ogólnokształcącymi (od roku szkolnego 2017/2018) na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 4 letniego liceum ogólnokształcącego.

Klasa 1 POSM II st. w roku szkolnym 2018/2019 w zakresie przedmiotów artystycznych będzie realizować kształcenie na poziomie 1 klasy szkoły muzycznej II stopnia, natomiast w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - w związku z reformą edukacji - będzie kształciła na poziomie klasy 7 szkoły podstawowej.• Do klasy 1 POSM II st. mogą więc zdawać kandydaci:
  - po 6 klasie OSM I st.,
  - po 6 klasie (dział dziecięcy) lub po 4 klasie (dział młodzieżowy) SM I st. pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018,
  - kandydaci bez przygotowania muzycznego - wyłącznie na wybrane specjalności pod warunkiem ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.

• Do klasy 1 PSM II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

 

Ważne terminy:

8.03.2018 r. - Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do POSM II st. i PSM II st.
17.03.2018 r. - Początek Kursu Przygotowawczego dla kandydatów do POSM II st. i PSM II st.
24.04.2018 r. - Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do PSM I st.
18,19,21.05.2018 r. - Egzaminy wstępne do POSM II st. i PSM II st.
9.06.2018 r. - Badanie przydatności dla kandydatów do PSM I st.

 

http://zsm2.szczecin.pl/rekrutacja.php
  

Autor:  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie 
02.02.2018

Lista załączników:

przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie