przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nowe kierunki Akademii Sztuki w Szczecinie

Scenografia i przestrzeń wirtualna, jazz i muzyka rozrywkowa oraz kuratorstwo i realizacja wystaw – to trzy nowe kierunki otwierane przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

Na te i pozostałe kierunki będzie można zdawać już wkrótce. Akademia otwiera rekrutację najwcześniej ze wszystkich szczecińskich uczelni - w maju. Egzaminy wstępne odbędą się na przełomie czerwca i lipca.

„W przygotowaniach do tegorocznej rekrutacji wykonaliśmy dwa ważne kroki – po pierwsze uruchomiliśmy nowe kierunki zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez kandydatów i kandydatki. Po drugie wiele z prowadzonych od lat specjalności przekształciliśmy w kierunki” – mówi prorektor dr Mikołaj Iwański.

„Większość akademii sztuk pięknych zrezygnowało z prowadzenia specjalności i w ich miejsce powołuje kierunki” – uzupełnia prorektor prof. dr hab. Kamil Kuskowski. – „Te zmiany mają uporządkować strukturę kształcenia w naszej uczelni i uczynić ją bardziej przejrzystą zwłaszcza dla kandydatów i kandydatek na studia”.

W tej chwili Akademia łącznie na pierwszym i drugim stopniu studiów oferuje 19 kierunków.

Uruchomienie nowych kierunków jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy i sygnały od kandydatów. Jest możliwe dzięki bogatym zasobom kadrowym Akademii i wysokiej ocenie w parametryzacji.

„Mamy pedagogów praktyków, którzy wiedzą dokładnie, jakie kompetencje są potrzebne na przykład przy pracy kuratora wystaw czy scenografa. Stworzyli atrakcyjne programy studiów” – przekonuje dr Mikołaj Iwański – „Łączymy studia teoretyczne z kuratorstwa z realizacją wystaw, co da uczestnikom praktyczne umiejętności. Na scenografii zatrudniamy pedagogów praktykujących w filmie i w teatrze, ale również w produkcjach tv i medialnych. Również jazz jest przygotowany tak, by był najnowocześniejszym jazzowym kierunkiem w kraju.”

Między 15 a 19 maja Akademia Sztuki zaprasza na Dni Otwarte – we wszystkich trzech siedzibach uczelni będzie można zajrzeć do pracowni, porozmawiać ze studentami i wykładowcami, uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych i warsztatach. Szczegółowy plan jest dostępny na stronie: akademiasztuki.eu

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się 11 maja 2023. 

Opisy nowych kierunków: 

kuratorstwo i realizacja wystaw
I i II stopień

Studia na kierunku Kuratorstwo i realizacja wystaw wystaw prowadzą aktywni kuratorzy z wyróżniającym się dorobkiem w zakresie realizacji wystaw i prowadzeniu projektów artystycznych oraz artyści działający w polu kuratorstwa. Łączymy kształcenie o sztuce współczesnej oraz teorii i historii sztuki i kultury z praktycznym przygotowaniem do tworzenia i realizowania wystaw i projektów artystycznych.

 Uczymy tworzenia kompleksowych koncepcji wystaw i projektów artystycznych, profesjonalnej realizacji wystaw i projektów artystycznych, prowadzenia badań artystycznych oraz badań nad sztuką i kulturą współczesną, animacji życia kulturalnego, edukacji z wykorzystaniem sztuki.


jazz i muzyka rozrywkowa
I stopień

Instrumenty główne do wyboru:
Saksofon, trąbka, fortepian, gitara, kontrabas, perkusja, akordeon.

Program studiów oparty jest o najlepsze wzorce i praktyki uczelni kształcących muzyków jazzowych w Europie i na Świecie. Kierunek zapewnia studentom możliwość wszechstronnego rozwoju w dziedzinach niezbędnych do wykonywania zawodu muzyka zarówno sesyjnego jak i solisty. Przygotowuje również do dynamicznie zmieniających się realiów sceny muzycznej, kształcąc pewnych siebie, odważnych i kompetentnych instrumentalistów.

Kadrę kierunkową tworzą aktywni artyści z solidnym dorobkiem twórczym oraz doświadczeni pedagodzy i specjaliści. Ich zadaniem jest prowadzenie studentów przez proces rozwoju własnej osobowości twórczej, wyposażając ich w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwalają im już podczas studiów płynnie wchodzić w relacje zawodowe oraz podejmować wartościowe i ciekawe inicjatywy twórcze.

Kierunek ma profil oraz charakter praktyczny. Oznacza to, że studenci, grając koncerty i uczestnicząc w realnych projektach artystycznych zdobywają również punkty ECTS, niezbędne do ukończenia studiów. Taki sposób prowadzenia studiów przekłada się również na liczne ciekawe inicjatywy koncertowe i warsztatowe wpisane w dydaktykę.

Oprócz kształcenia dotyczącego stricte instrumentalistyki i improwizacji, w ramach szerokiego wsparcia działalności twórczej zajęcia na kierunku odbywają się w ważnych dla rozwoju dodatkowych obszarach takich jak:
- aranżacja i kompozycja, produkcja muzyczna, rytm i instrumenty perkusyjne, marketing, prowadzenie indywidualnych projektów artystycznych, komunikacja medialna.
  

Autor:  Akademia Sztuki w Szczecinie 
24.04.2023