Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI

Uprzejmie informujemy, iż Poradnia Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM Sp. z o.o. jest wyłonionym w drodze konkursu realizatorem programu polityki zdrowotnej Gminy Miasto Szczecin pn. "Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych".

Celem programu jest zapobieganie chorobie próchnicowej i chorobom przyzębia wśród dzieci klas VI, czyli próba zmierzenia się z bardzo poważnym problemem zdrowotnym populacji dzieci w Polsce. Udział w programie jest dobrowolny. Program jest w całości finansowany ze środków własnych Gminy Miasto Szczecin.

W ramach programu każdy uczeń VI klasy szczecińskiej szkoły podstawowej będzie mógł skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych w zakresie:

  1. badanie stomatologiczne (ocena uzębienia, higieny jamy ustnej i przyzębia, oszacowanie ryzyka rozwoju próchnicy, określenie indywidualnych potrzeb profilaktyczno-leczniczych oraz szczegółowa pisemna informacja przekazana rodzicom/opiekunom dziecka),
  2. lakowanie drugich zębów trzonowych stałych u dzieci, u których istnieje wskazanie do takiego zabiegu,
  3. wizyta kontrolna po sześciu miesiącach mająca na celu określenie skuteczności zaproponowanych rozwiązań.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego wyrażona na formularzu zgody. Program realizowany jest w Poradni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM Sp. z o.o. w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 bud 18 (parter).

Program zaplanowany jest na trzy lata 2017-2020. Całkowita liczba dzieci uprawnionych do uczestniczenia w programie wynosi ok. 6 tysięcy.

Zapraszamy uczniów klas VI do wzięcia udziału w programie, a Państwa uprzejmie prosimy o pomoc w rozpropagowaniu programu i życzliwe wsparcie organizacyjne w jego realizacji.

Koordynatorami programu są dr n. med. Magdalena Gońda-Domin i dr n. med. Anna Jarząbek.

Wszystkie chętne osoby prosimy o kontakt z Poradnią Stomatologii Dziecięcej pod nr tel. 91 466 17 33w celu ustalenia terminu wizyty. Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie www.ukspum.pl.

Możliwe jest umówienie całej klasy szóstej w jednym terminie.
 

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
01.12.2017

Lista załączników: