przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI

Uprzejmie informujemy, iż Poradnia Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM Sp. z o.o. jest wyłonionym w drodze konkursu realizatorem programu polityki zdrowotnej Gminy Miasto Szczecin pn. "Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych".

Celem programu jest zapobieganie chorobie próchnicowej i chorobom przyzębia wśród dzieci klas VI, czyli próba zmierzenia się z bardzo poważnym problemem zdrowotnym populacji dzieci w Polsce. Udział w programie jest dobrowolny. Program jest w całości finansowany ze środków własnych Gminy Miasto Szczecin.

W ramach programu każdy uczeń VI klasy szczecińskiej szkoły podstawowej będzie mógł skorzystać z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych w zakresie:

  1. badanie stomatologiczne (ocena uzębienia, higieny jamy ustnej i przyzębia, oszacowanie ryzyka rozwoju próchnicy, określenie indywidualnych potrzeb profilaktyczno-leczniczych oraz szczegółowa pisemna informacja przekazana rodzicom/opiekunom dziecka),
  2. lakowanie drugich zębów trzonowych stałych u dzieci, u których istnieje wskazanie do takiego zabiegu,
  3. wizyta kontrolna po sześciu miesiącach mająca na celu określenie skuteczności zaproponowanych rozwiązań.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego wyrażona na formularzu zgody. Program realizowany jest w Poradni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM Sp. z o.o. w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 bud 18 (parter).

Program zaplanowany jest na trzy lata 2017-2020. Całkowita liczba dzieci uprawnionych do uczestniczenia w programie wynosi ok. 6 tysięcy.

Zapraszamy uczniów klas VI do wzięcia udziału w programie, a Państwa uprzejmie prosimy o pomoc w rozpropagowaniu programu i życzliwe wsparcie organizacyjne w jego realizacji.

Koordynatorami programu są dr n. med. Magdalena Gońda-Domin i dr n. med. Anna Jarząbek.

Wszystkie chętne osoby prosimy o kontakt z Poradnią Stomatologii Dziecięcej pod nr tel. 91 466 17 33w celu ustalenia terminu wizyty. Dodatkowe informacje będą dostępne na stronie www.ukspum.pl.

Możliwe jest umówienie całej klasy szóstej w jednym terminie.
 

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
01.12.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie