przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Powstaje boisko przy IX LO

Trwają prace przy budowie boiska sportowego przy IX Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie ma być gotowe w tym roku.

Zrealizowano już roboty przy ogrodzeniu i oświetleniu. Gotowe są chodniki, instalacja nagłaśniająca (bez urządzeń), monitoring oraz kanalizacja deszczowa odprowadzającą wody opadowe z terenu boiska. Prowadzone są prace związane z wykonywaniem podbudowy boiska. Kolejny etap prac obejmie wykonanie podkładu asfaltowego pod nawierzchnię. Następnie wykonana zostanie nawierzchnia sportowa i zamontowane zostaną urządzenia - piłkochwyty, bramki.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) o wymiarach 27x44m z piłkochwytami. Pracami objęte będą także instalacje elektryczne i teletechniczne, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, pojawi się oświetlenie. W ramach zagospodarowania terenu wyremontowane zostanie ogrodzenie, przebudowane zostaną ciągi piesze, zainstalowane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zagospodarowana będzie zieleń. Koszt prac to ponad 1,2 mln zł. brutto.

Nadzór nad realizacją sprawuje Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

 

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
09.07.2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021