przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Stan przygotowań Miasta do wprowadzenia rządowej reformy oświaty

Dziś w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szczecińskich szkół i przedstawicielami środowisk oświatowych. W jego trakcie przedstawiony został aktualny stan przygotowań Miasta do wprowadzenia rządowej reformy systemu oświaty.

- Jesteśmy właśnie po pierwszych przymiarkach do wprowadzenia rządowej reformy oświaty w Szczecinie – powiedział w trakcie spotkania prezydent Piotr Krzystek. – Niestety, w dalszym ciągu brakuje nam konkretnych zapisów prawnych, stąd też rozwiązania, które dziś prezentujemy są jedynie potencjalnymi propozycjami. Nie możemy jednak zwlekać z pracami, ponieważ istnieje realne zagrożenie, że zabraknie nam czasu do wypracowania stosownych rozwiązań.

Podczas dzisiejszego spotkania, osoby obecne w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin zostały zapoznane z dostępnymi możliwościami przekształcenia szczecińskich gimnazjów na szkoły podstawowe i wynikającym z tego faktu zapotrzebowaniem na 11 nowych szkół podstawowych. W obecnej sytuacji, najkorzystniejszym wariantem z punktu widzenia zarówno rodziców i uczniów, jak również nauczycieli i dyrektorów szkół, jest przekształcenie Gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową z dniem 1 września 2017 r.

Dodatkowo, przedstawione zostały także pierwsze założenia dotyczące działań mających na celu ochronę pracowników szczecińskich szkół – zarówno tych zatrudnionych na etatach pedagogicznych, jak i niepedagogicznych. W tym celu, planuje się wprowadzenie programu ochrony doświadczonych kadr oświatowych pn. „Parasol”, umożliwiającego nauczycielom gimnazjów przekwalifikowania się i tym samym zdobycia nowych możliwości zawodowych.

Podczas spotkania, podkreślone zostało również, że Miasto nie planuje sprzedaży obiektów znajdujących się w szczecińskiej bazie oświatowej. Wszystkie zostaną zagospodarowane na cele szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz zespołów szkół.

W tej chwili największym zagrożeniem związanym z wprowadzeniem rządowej reformy oświaty na terenie Szczecina, jest ryzyko zbyt małej ilości czasu niezbędnej do przeprowadzenia tak kompleksowych zmian.

W najbliższym czasie odbywać się będą spotkania władz miasta i pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, w trakcie których zostanie wypracowana ostateczna siatka szczecińskich szkół. Następnym krokiem będą konsultacje społeczne z rodzicami szczecińskich uczniów oraz z przedstawicielami środowisk oświatowych, dzięki którym możliwe będzie wypracowanie najbardziej korzystnego wariantu przeprowadzania zmian.
W późniejszych terminach rozpoczną się prace związane z przygotowaniem stosownych projektów uchwał Rady Miasta Szczecin.

 

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
16.11.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie