przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny konkurs plastyczny "Bukiety, bukieciki"

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„BUKIETY, BUKIECIKI”
DLA UCZNIÓW KLAS 0 – IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W SZCZECINIE
ROK SZKOLNY 2018/2019

Organizator :
Nauczycielki świetlicy szkolnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.
w Szczecinie.


Cele konkursu :

 • rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i zdolności plastycznych;
 • rozwój zdolności manualnych;
 • poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • uwrażliwienie na piękno przyrody;
 • wyrabianie poczucia estetyki.


Regulamin konkursu :

1.Warunki uczestnictwa :

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych : uczniowie klas 0 – II i uczniowie klas III – IV;
 • prace powinny być wykonane indywidualnie;
 • każda szkoła może złożyć 6 prac ( po 3 z każdej kategorii wiekowej);
 • prace powinny być wykonane techniką dowolną w formacie przestrzennym;

2. Opis pracy :
każda praca powinna mieć trwale przymocowaną metryczkę z następującymi danymi : imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko i numer telefonu nauczyciela –opiekuna.

3. Kryteria oceny:

 • ogólne wrażenie estetyczne;
 • pomysłowość i oryginalność;
 • pracochłonność i samodzielność.

4. Składanie prac :

 • termin składania prac upływa 31.05.2019 r.;
 • prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej lub do sekretariatu szkoły w godzinach 8.00 – 17.00 na adres: OSM I st. Szczecin, ul. Bol. Śmiałego 42-43
 • ogłoszenie wyników nastąpi 07.06.2019 r., zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w konkursie.

 

Organizatorzy:
Danuta Ostrowska, Zofia Paczkowska – Urbańska


Autor:  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie 
30.04.2019