przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nowoczesne ekopracownie

Wirtualne laboratoria, mikroskopy i sprzęt komputerowy trafią do pięciu placówek, w których powstaną ekopracownie. To efekt umowy Miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Na mocy porozumienia WFOŚiGW przekaże środki, które zostaną przeznaczone m.in. na zakup mebli, sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów „wirtualne laboratoria” do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zestawów pomiarowych i innych pomocy dydaktycznych.

Sprzęt trafi do IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, XVI LO, Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stanisława Helsztyńskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Celem uruchomienia Ekopracowni, jest podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dzięki projektowi uczniowie będą mogli w atrakcyjnej formie poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz zdobywać wiedzę dot. ochrony przyrody czy odnawialnych źródeł energii.

Łączna wartość projektu Ekopracownie wynosi 361 111,00 zł. 90% dofinansowania pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotypy

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
08.09.2023