przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zaproszenie na rejs na żaglowcu Kapitan Borchardt

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w rejsie do Antwerpii - miejsca startu tegorocznych regat The Tall Ships Races 2016:
1. „Na szlaku Wielkich Wypraw”;
Oferta kierowana jest do uczniów szczecińskich placówek oświatowych, członków Szkolnych Kół Edukacji Morskiej. Biuro Projektu – Pałac Młodzieży PCE przy  al. Piastów 7, Szczecin; - czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00.

Warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminie rekrutacji uczestnika w ramach projektu „Na szlaku Wielkich Wypraw”. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

1. wypełnienie deklaracji uczestnika Projektu;
2. przesłanie skanu do Biura Projektu na adres: edumorska@palac.szczecin.pl;
3. dostarczenie oryginału lub przesłanie go do Biura Projektu;
4. weryfikacja złożonych dokumentów;
5. wybór kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej określone w § 3;
6. sporządzenie listy uczestników Projektu;
7. przesłanie pocztą elektroniczną informacji do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie;
8. ogłoszenie o wynikach rekrutacji na stronach internetowych Projektu.
 

Koszt rejsu:

 

Nazwa rejsu

Koszt

rejsu szkoleniowego

100%

Uczeń (członek SKEM)

Gminy Miasto Szczecin
30%  kosztu całkowitego

Uczeń  

Gminy Miasto Szczecin

50 % kosztu całkowitego

03 – 08.07.2016 r.

na trasieDelfizji – Antwerpia

                                                                    „Na Szlaku Wielkich Wypraw”

 

2 257,00 zł

680,00 zł

1 130,00 zł


Nabór kończy się 10 czerwca 2016 roku

Autor:  Wydział Oświaty 
01.06.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie