przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wyprawka szkolna w 2016 roku

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa zachodniopomorskiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1045) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
W związku z powyższym, proszę o zapoznanie się z zasadami realizacji i zakresem przyznawanej pomocy, poinformowanie dyrektorów szkół o przyjęciu programu oraz konieczności przekazania rodzicom uczniów informacji o możliwości skorzystania z pomocy.
Ponadto, zwracam się z prośbą o dołożenie staranności, aby wyodrębnione i zagwarantowane w budżecie państwa środki na pomoc materialną w ramach przedmiotowego programu, zostały wykorzystane w maksymalnej wysokości i trafiły do jak największej liczby potrzebujących uczniów.
Wszelkie niezbędne informacje na temat realizacji programu „Wyprawka szkolna”, znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty www.kuratorium.szczecin.pl  w zakładce: Programy pomocowe/Wyprawka szkolna.

Żródło: Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Autor:  Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
27.07.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie