przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs historyczno-literacki

 

Książnica Pomorska w Szczecinie i Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zapraszają uczniów klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa zachodniopomorskiego do udziału w VII edycji konkursu historyczno-literackiego, organizowanego w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2018, odbywających się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie – jego skomplikowanej przeszłości, żyjącej w opowieściach rodzinnych, tej odległej i tej bliskiej, oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tworzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, do jej historii i tradycji. Stąd istotna dla organizatorów jest nie tylko forma literacka prac konkursowych, ale także zgodność ich treści z faktami historycznymi.

Tegoroczne hasło – „Sąsiedztwo” – zaprasza do poznawania, poszukiwania historii regionu i jego mieszkańców poprzez osobę lub osoby znajdujące się albo mieszkające w pobliżu, bądź okolicę, miejsce najbliżej położone, jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze, gospodarcze. A być może autorzy potraktują ten termin symbolicznie – ulotnie, mentalnie, abstrakcyjnie – sąsiedztwo myśli, poglądów, zainteresowań, pasji.

Liczymy, że w tym roku właśnie kontekst sąsiedztwa, mający inspirować pomysły twórcze tegorocznych młodych uczestników konkursu, rozbudzi ich wyobraźnię.

Prace o objętości do 10 stron tekstu należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 23 kwietnia 2018 r. na adres: Książnica Pomorska, Czytelnia Pomorzoznawcza, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin z dopiskiem: konkurs „Sąsiedztwo”.

Regulamin konkursu i oświadczenie znajdują się w załącznikach.
  

Autor:  Książnica Pomorska 
12.02.2018

Lista załączników:

przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie