przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Ogromny Sukces SP 1

Klasa 4a Szkoły podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego w Szczecinie wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie “Niebieski Teatr” organizowanym przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom problemu autyzmu, propagowanie tego tematu w środowisku lokalnym oraz pogłębienie wiedzy z tej dziedziny. Konkurs trwał od 1.10.2016 r do 10.11.2016 r. Zadaniem konkursowym było nagranie przedstawienia teatralnego według własnego scenariusza. Uczniowie klasy 4a wraz z paniami: Małgorzatą Kaczmarek (nauczyciel bibliotekarz) i Jolantą Sapiechą (nauczyciel matematyki, wychowawca klasy ) nagrali film pt. “Otworzyć kulę tolerancji” z przedstawienia teatralnego odbywającego się w auli szkoły przy udziale zgormadzonej publiczności (społeczności szkolnej). Film podjął problematykę dziecka autystycznego oraz szeroko podjętej tolerancji i dostrzeżenia problemu. Film trwał około 30 min i został przez publiczność przyjęty entuzjastycznie. Zrozumieli przekazaną problematykę, która była ideą konkursu. Przedstawienie składało się z trzech symbolicznych scen, których znaczącą rolę odgrywał chłopiec zamknięty w kuli ( rola dziecka autystycznego). W filmie było mało dialogów, głównymi bodźcami dla odbiorców była muzyka, gest, ruch sceniczny, kolor i sygnały świetlne. w finałowej scenie chłopiec wychodzi z kuli i zostaje zaakceptowany przez grupę. Dzieci podczas prób bardzo dobrze się bawiły, były aktywne i twórcze.
Do fundacji wpłynęło 137 filmów z całej Polski. Film SP1 zajął bardzo wysokie 2 miejsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest to dla olbrzymie wyróżnienie. Nagrodą jest dofinansowanie wycieczki do Zakopanego.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 1 
30.11.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie