przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Polscy sportowcy żołnierzami wyklętymi


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie historycznym ,,TAM, GDZIE OLIMPIJSKIE ŚPIĄ ORLĘTA”

 


Oddamy cześć i chwałę olimpijczykom, którzy rozsławiali Ojczyznę i z miłości do niej poświęcili życie. Swoją postawą dali piękne świadectwo, które zapisane zostało złotą czcionką na kartach historii Polski. Bohaterami konkursu będą:

 • Janusz Kusociński
 • Stanisław Marusarz
 • Bronisław Czech
 • Helena Marusarzówna
 • Halina Konopacka

 

 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Gimnazjum nr 26 mieszczące się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie przy ulicy Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin.

2. Konkurs kierowany jest do uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie miasta Szczecin.

3. Cele konkursu:

 • Edukacja patriotyczna młodego pokolenia w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
 • Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.
 • Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.
 • Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.
 • Promowanie i popularyzacja wiedzy o historii sportu.

4. Uczestnicy konkursu przygotują (do wyboru):

 • plakat
 • obraz
 • rysunek
 • znaczek pocztowy
 • kolaż
 • rzeźba

5. Prace plastyczne:

Prace powinny nawiązywać do postaw patriotycznych, działalności bohaterów w walce o odzyskanie niepodległości Polski podczas II Wojny Światowej.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami autorskimi, wykonanymi dowolną techniką i wcześniej niepublikowanymi. Każdy uczeń wykonuje tylko jedną pracę. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Prace można złożyć osobiście lub wysłać na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie ul. Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin.

Kryteria oceny: zgodność z prawdą historyczną, zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, estetyka pracy.

Forma: praca indywidualna.

Metryczka pracy powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko ucznia
 • Szkołę (nazwa, adres)
 • Imię i nazwisko opiekuna

6. Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu: 5 stycznia 2018r.
 • Zgłoszenie uczniów do konkursu: do 16 lutego 2018r.
 • Wyniki będą ogłoszone 26 kwietnia 2018 roku podczas Uroczystej Gali Finałowej z udziałem Laureatów oraz ich Opiekunów o godz. 13:00.


Serdecznie zapraszają organizatorki:
JOANNA HOFMAN
MAGDALENA STACHULA
DOROTA ANDRYCHOWSKA
MAŁGORZATA ZAWORSKA
ANNA SIKORSKA

Autor:  ZSO nr 9 
12.02.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie