przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XIII Wojewódzka Olimpiada Pomocy Przedmedycznej

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie zaprasza do udziału w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Pomocy Przedmedycznej.

Celem olimpiady jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli problematyką związaną z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Sprzyja ona także rozwojowi zainteresowania prawidłowym funkcjonowaniem organizmu człowieka i przebiegiem jego funkcji życiowych. Rozbudza poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka współuczestniczącego w życiu społecznym.

Warunki uczestnictwa: W olimpiadzie mogą brać udział 3 – osobowe zespoły uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych. Szkołę może reprezentować tylko jeden zespół.

Zgłoszenia łącznie z Kartą Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych (dopuszcza się przesłanie zeskanowanego dokumentu) proszę przesyłać (na załączonej poniżej karcie) pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie, ul. E. Plater 20, 71-632 Szczecin, na nr tel./fax. 914539433, lub e-mail: sp11@miasto.szczecin.pl do dnia 01 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie).

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 11 
14.03.2019