przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór do Liceum dla dorosłych w ZCEMiP

Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów branżowych szkół I stopnia chcących kontynuować naukę, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ogłasza nabór do Liceum dla dorosłych.

W naszej szkole, w zależności od sytuacji zawodowej i rodzinnej, słuchacz może wybrać jedną z dwóch form kształcenia : zaoczną lub wieczorową. O tym, w jakiej formie odbywać się będą zajęcia zdecydują preferencje większości kandydatów.

FORMA ZAOCZNA

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym, średnio co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

FORMA WIECZOROWA

Zajęcia odbywają się w godzinach sprzyjających osobom pracującym – najczęściej od godziny 16.15, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek)

KILKA SŁÓW O SZKOLE

Nauka odbywa się w cyklach semestralnych. Słuchacze realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W liceum dla dorosłych słuchacze realizują wybrane przez siebie przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Ukończenie szkoły umożliwia:

  • uzyskanie średniego wykształcenia,
  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości,
  • dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
  • podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej.

W trakcie nauki, słuchacze (po ukończeniu 18 roku życia) mogą skorzystać z oferty Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika (kontynuacja kształcenia w zawodzie wyuczonym w branżowej szkole I stopnia) lub uzyskanie kwalifikacji w nowym zawodzie.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia (ale także absolwenci starych szkół zawodowych) ROZPOCZYNAJĄ NAUKĘ OD KLASY II – WÓWCZAS Nauka trwa 3 lata – 6 semestrów.

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZCEMiP można znaleźć na stronie : http://www.zcemip.szczecin.pl/ lub uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, tel. +48 91 44 20 933. 

Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
11.05.2023