przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkursy dla szkół podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej
Nauczyciele Przyrody
Nauczyciele Języka Angielskiego
Nauczyciele Języka Niemieckiego
Nauczyciele Matematyki

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka i Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie serdecznie zapraszają uczniów szkoły podstawowej oraz ich opiekunów na kolejną edycję

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI REALIOZNAWSTWA „ANGLOFAN”
&
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z ELEMENTAMI REALIOZNAWSTWA „DEUTSCHFAN”
&
KONKURSÓW:
PRZYRODNICZEGO „PRZYRODNIK”
oraz
KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATFAN”

Terminy konkursów:

  • Anglofan- 08.03.2017 r.; Deutschfan-10.03.2017r. (godzina 16.00)
  • Przyrodnik- 29.03.2017 r.; Matfan- 31.03.2017 r. (godzina 15.00)

Celem naszych konkursów jest:

  • Popularyzacja treści ujętych w podstawie programowej z przyrody, matematyki, z języka angielskiego i języka niemieckiego.
  • Upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy i umiejętności związanych z naukowym rozwiązywaniem problemów biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych i matematycznych.
  • Pogłębianie wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru językowego.
  • Doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielnie pracę z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i nośników informacji.
  • Doskonalenie umiejętności rozumowania i argumentacji. 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 osoby. Do zaproszenia dołączamy kartę zgłoszenia, którą prosimy przesłać elektronicznie na adres zso1@miasto.szczecin.pl  , faxem 914232802 lub listownie na adres:

ZSO nr 1

ul. Ofiar Oświęcimia 14

71-503 Szczecin

Prosimy również o dołączenie zgody na przetwarzanie danych Państwa uczniów.

Szczegóły na stronie szkoły: www.lo5.szczecin.pl


 

Dyrektor Szkoły
Hanna Bartnik

Autor:  V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
09.02.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie