przejdź do głównej treści strony

Zagraniczna nagroda dla projektu "BiblioBoXX"

Zagraniczna nagroda dla projektu "BiblioBoXX" w międzynarodowym konkursie 100x100 związanym z zrównoważonym rozwojem. 

Pani dr inż. Agnieszka Raducka z Technikum Kształtowania Środowiska (ZS 2 Szczecin Dąbie) wystąpiła w konkursie towarzyszącym konferencji w Wietow (Niemcy) 11. Internationale Konferenz für nachhaltige Regionalentwicklung durch Nutzung erneuerbarer Energien (wolne tłumaczenie 11 Międzynarodowa konferencja zrównoważonego rozwoju regionu poprzez zastosowanie odnawialnych energii). W dniu 9 października wygłosiła referat na temat realizacji projektu BiblioBoXX Partnerstwa Odra w Szczecinie.

Jest nam niezmiernie miło, że doceniono nas za granicą. Tym bardziej, że wśród wyróżnionych obok nas znalazły się zespoły z Niemiec, Izraela, Sierra Leone i Danii. Tematyka realizowanych projektów była różnorodna: generator pV do bezpośredniego zasilania urządzeń, wieża słoneczna do generowania prądu, instalacje solarne montowane w krajach afrykańskich, a także liczne rozwiązania samorządowe wspierające korzystanie z odnawialnych źródeł energii, w sumie 11 projektów. Polskę na tej międzynarodowej konferencji reprezentowała też Pani dr inż. Patrycja Rogalska, która wygłosiła prelekcję dotyczącą finansowania inicjatyw OZE przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Organizatorem konferencji i konkursu było SolarZentrum Mecklenburg-Vorpommern, które jest wspaniałym obiektem naukowo-badawczym, bogatym w liczne rozwiązania proekologiczne. Warto było zapoznać się z licznymi praktycznymi rozwiązaniami, zaczynając od metod ocieplenia budynku poprzez zastosowanie modułów pV (instalacja jako dachówka, okiennice i tradycyjne na stelażach) aż do tropikalnego ogrodu i produkcji ciepła bez użycia paliw kopalnych tak strasznie zanieczyszczających powietrze.

Projekt BiblioboXX'a Partnerstwa Odra cieszył się dużym powodzeniem na wiosnę 2017 roku. Nasza szkoła brała udział zarówno w tworzeniu tego obiektu, jak także jego ekspozycji przy Zespole Szkół nr 2, jak i na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Podczas akcji promowaliśmy czytelnictwo i korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej ze słońca.

Projekt realizował tematykę zgodną z ideą zrównoważonego rozwoju:

 • recyklingu i przetwarzania odpadów,
 • nauczania interdyscyplinarnego,
 • odnawialnych energii i instalacji fotowoltaicznej,
 • wykorzystania materiałów naturalnych, w tym obróbki drewna,
 • współuczestnictwa i współdziałania,
 • odpowiedzialności społecznej za środowisko,
 • wymiany doświadczeń z zakresu ekonomii,
 • poprawy umiejętności zawodowych uczniów,
 • motywacji do czytania książek,
 • poznania kultury różnych krajów,
 • integracja społeczności lokalnej.
Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
16.10.2017
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją