przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Podpisanie umowy patronackiej Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych z Grupą ENEA

7 września 2018 roku, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i władz oświatowych, odbyło się uroczyste podpisanie umowy patronackiej między Technikum Elektryczno-Elektronicznym w Szczecinie i Grupą Enea. Inicjatywa ta wpisuje się w proces wspierania szkolnictwa zawodowego przez podmioty gospodarcze i jest inwestycją w przyszłe kadry.

Patronat Grupy Enea umożliwi szkole dalsze doposażenie pracowni, pomoże w efektywnej organizacji praktyk zawodowych i wycieczek dydaktycznych. Wsparciem szkolenia zawodowego będą również przewidziane umową spotkania i warsztaty z fachowcami z zakresu energetyki, konkursy i stypendia dla uczniów oraz szkolenia w zakresie nowych technologii dla nauczycieli przedmiotów branżowych. Podczas uroczystości 103 uczniom wręczono dodatkowe uprawnienia w branży elektrycznej. Zaproszeni goście zwiedzili także wybrane pracownie zawodowe.
Uczniowie szkoły przy Racibora, która od 2013 uzyskuje tytuł Złotej Szkoły, kształcą się w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik i technik automatyk. Absolwenci TME, w tym laureaci i finaliści wielu konkursów i olimpiad, wchodzą na rynek pracy – m.in. dzięki patronatowi przyszłych pracodawców - przygotowani do nieustannie rozwijających się technologii.
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych bardzo chętnie podejmuje współpracę z uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy, które w sposób twórczy wspierają uczniów w ich dokonaniach i wprowadzają w rzeczywiste warunki pracy.

Autor:  Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych 
13.09.2018