przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Udział klas mundurowych w debacie

5 grudnia 2016 roku uczniowie klas mundurowych IA i IIB VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie wzięli udział w debacie na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w woj. zachodniopomorskim, która odbyła się w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej.

W debacie uczestniczyło ponad 100 policjantów oraz przedstawicieli innych formacji mundurowych, samorządowców oraz władz województwa z Wojewodą Krzysztofem Kozłowskim na czele. Podczas debaty Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła przedstawił i omówił skatalogowane niebezpieczeństwa, które dzięki zgłoszeniom samych mieszkańców utworzyły tzw. „Mapę zagrożeń”. „Mapa zagrożeń” to według Komendanta Cegieły doskonałe narzędzie pozwalające na skuteczniejszą interwencję policji w miejscach, gdzie jest ona potrzebna. W drugiej części debaty głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, który omówił wprowadzony w tym roku w kraju program „Dzielnicowy bliżej nas”. Pan Minister podkreślił, że program, oprócz poprawieniu bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach, ma również służyć budowaniu zaufania do policji.

Uczniowie klas mundurowych byli podawani przez prelegentów jako dobry przykład młodzieży, dla której takie wartości jak: patriotyzm, dobro ojczyzny i ich obywateli, szacunek do służby i przełożonych nie są tylko sloganami.

Nasi uczniowie zasłużyli na szczególne wyróżnienie, gdyż wielu z nich pomagało przy organizacji debaty. Obsługiwali szatnię, wprowadzali gości, kierowali ruchem. Jak na uczniów noszących mundur przystało, ze swoich obowiązków wywiązali się wzorowo.

Autor:  VII Liceum Ogólnokształcące 
15.12.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie