przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs Recytatorski "Miłość jest w nas"

REGULAMIN XII KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„MIŁOŚĆ JEST W NAS”

pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW KLAS 7

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SZCZECIN, 15.02.2018

 


1. Cele konkursu:
Celem konkursu jest propagowanie kultury żywego słowa oraz podkreślenie wartości miłości w życiu człowieka. Konkurs organizowany jest z okazji Walentynek, święta zakochanych.

2. Organizator: III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Ul. Pomorska 150, Szczecin

3. Konkurs adresowany jest do uczniów najwyższych klas szkół podstawowych i gimnazjów

4. Zasady konkursu:
a) Do 12 lutego 2018 roku należy przesłać zgłoszenie konkursowe uczniów (zał. 1). Konkurs odbędzie się 15.02.2018r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie o godz. 10.00
b) Wykonawca prezentuje dwa utwory. Jeden z nich musi być utworem lirycznym, drugi natomiast może być utworem lirycznym, fragmentem epiki lub dramatu.
c) Wykonawca prezentuje dwa utwory o tematyce miłosnej (szeroko rozumianej, np.: miłość do kobiety, mężczyzny, matki, dziecka, ojczyzny itp.)
d) Prezentujący zobowiązany jest do przestrzegania czystości formy recytatorskiej (nie podlegają ocenie rekwizyty, gestykulacja, stroje itp.)
e) W przypadku dużego zainteresowania konkursem o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
f) Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną oraz 2 nagrody dodatkowe. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
g) Laureaci i uczniowie wyróżnieni otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego.
h) Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
i) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
j) Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora, które oceni recytatorów wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. Decyzje jury są ostateczne.
k) Opiekunowie wyróżnionych uczniów otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Autor:  III Liceum Ogólnokształcące 
05.01.2018

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie