przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Eko - Olimpiada

Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie Dąbiu serdecznie zaprasza do udziału w Eko - Olimpiadzie, czyli VII Konkursie Ekologicznym, który jest skierowany do uczniów Gimnazjum i najstarszych uczniów Szkoły Podstawowej z województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów, w których startuje drużyna złożona z 3 uczniów:

  • Etap pisemny – test z zakresu wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska.
  • Etap praktyczny – konkursy grupowe.

Etap pisemny Konkursu odbędzie się 25 maja 2018 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Szczecinie.
Etap praktyczny Konkursu odbędzie się dla 5 drużyn, które otrzymają najlepszy wynik z testów.

Nagrodami głównymi dla zwycięskich drużyn są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się Uczestników na Karcie Zgłoszeniowej do dnia 21 maja 2018r. i przesłanie jej na fax 091-44-15-162, lub na email szkoły zs2@miasto.szczecin.pl


Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy
 

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
08.05.2018

Lista załączników:

przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie