przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty "Bibliotekarz liderem lokalnej społeczności"

 

Zapraszamy szczecińskich bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek do udziału w warsztatach "Bibliotekarz liderem lokalnej społeczności", które poprowadzi Kinga Rabińska. Odbędzie się ono 11 maja 2019 (sobota), godz.11.00-16.00 w ProMediach, al. Wojska Polskiego 2. Udział jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zgłoszenia na dres e-mail bmacuga@mbp.szczecin.pl do dnia 10 maja 2019. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorem szkolenia jest Koło nr 3 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Dofinansowane ze środków Miasta Szczecin.

O szkoleniu

Potrzeba takiego szkolenia wynika z charakteru naszej pracy i stowarzyszenia, które tworzymy. Pracujemy w różnych środowiskach, dlatego potrzebujemy wsparcia marytorycznego i motywacyjnego, aby realizować statutowe zadania SBP, czyli działania na rzecz kultury czytania i promocji czytelnictwa oraz szeroko pojętej edukacji. Szkolenie dostarczy nam narzędzi do działania w lokalnym środowisku i zaktywizuje do działania.

O prowadzącej

Kinga Rabińska - animatorka i organizatorka kultury. Prezeska Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystycznego „Oswajanie sztuki”, prowadzącego m.in. ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki w Szczecinie, realizującego na obszarze rewitalizacji działania aktywizujące społeczności lokalne przy wykorzystaniu kultury i sztuki. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami społeczno-artystycznymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 jest koordynatorką akcji społecznej „Słyszę dobre dźwięki”, realizowanej przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [OD] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych są remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka i realizatorka projektów przeznaczonych dla grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym, w tym projektu "na mieście w (kon)tekście" (program SENIORZY W AKCJI, 2018), w ramach którego grupa seniorów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wspólnie zaprojektowała i wykonała interwencje street artowe w przestrzeni miasta. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Szczecin to dla niej miejskie laboratorium pomysłów i idei. „Pragnę miasta kształtowanego przez endorfiny jego mieszkańców i z radością patrzę na coraz częstsze działania w bramach kamienic, dzielnicach zdegradowanych, na miejskich skwerach. Nie chcę, żeby Szczecin słynął z bliskości Berlina. Chcę, by był znany z wysokich kompetencji społecznych swoich mieszkańców, byśmy wyzbyli się powszechnej małostkowości i odnaleźli własną drogę rozwoju w gąszczu ekonomicznych modeli, kierunków i trendów”.
 

Autor:  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie 
18.04.2019