przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Laboratoria IX LO w Szczecinie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

 


 

22.05.2019r. uczniowie klasy przyrodniczej – II e – wzięli udział w praktycznych zajęciach laboratoryjnych przeprowadzonych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zajęcia, zorganizowane przez nauczycielkę naszej szkoły, Panią mgr inż. Marlenę Nadziejko, przeprowadzone były dzięki uprzejmości mgr inż. Pawła Adamskiego, mgr inż. Michała Zgrzebnickiego oraz inż. Aleksandra Albrechta.

Uczniowie mieli wyjątkową okazję zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, dotyczącej m.in. poprawnego nazewnictwa podstawowego sprzętu i armatury laboratoryjnej. Zostali wprowadzeni do obsługi: wagi laboratoryjnej, mieszadeł magnetycznych, pipet automatycznych, pH-metru, pompy próżniowej i suszarki.

Samodzielnie wykonywali doświadczenia, przy których oczywiście otrzymali dodatkowe karty pracy do uzupełnienia. Uczestniczyli w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu badania otrzymanych wcześniej osadów metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) i nie tylko?. Uczniowie byli świadkami procesu rejestracji obrazu dyfrakcyjnego, tzw. dyfraktogramu, próbek w warunkach otoczenia oraz podwyższonej temperatury, w atmosferze wodoru. Zostali zapoznani z identyfikacją faz krystalicznych obecnych w badanej próbce przy pomocy oprogramowania komputerowego Panalytical HighScore Plus z dostępem do bazy danych ICDD (The International Centre for Diffraction Data) PDF4+.
Uczestniczyli w krótkim wykładzie na temat budowy dyfraktometru rentgenowskiego Philips X’pert Pro wyposażonego w komorę reakcyjną Anton Paar XRK 900.

To nie wszystko. Istnieje wiele technik badawczych, które służą do uzyskania informacji o właściwościach fizykochemicznych materiału. Spośród nich najbardziej uprzywilejowane miejsce zajmuje spektroskopia fotoelektronów (X-ray photoelectron spectroscopy), którą uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznać!

Za efektywną pracę i zaangażowanie uczniowie otrzymali od pracowników uczelni prezent w postaci dodatkowych trzech doświadczeń. Dziękujemy.

To był dzień pełen pozytywnych emocji, zapowiadający dalszą współpracę, która umożliwi naszym uczniom praktyczny rozwój ich chemicznych zainteresowań.


Tekst i zdjęcia: Marlena Nadziejko, nauczycielka chemii w IX LO w Szczecinie
 

Autor:  IX Liceum Ogólnokształcące 
05.06.2019