przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Lista wycofanych kierunków ponadgimnazjalnych

Kandydaci ubiegający się o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej  w roku szkolnym 2016/2017,

informujemy, że – po przeanalizowaniu wszystkich danych dotyczących poziomu zainteresowania kandydatów kształceniem w poszczególnych klasach liceum ogólnokształcącego, technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej – podjęto decyzję o wycofaniu oferty naboru do niektórych z nich (patrz TABELA). Oznacza to, że szkoła (wskazana w poniżej tabeli) nie będzie mogła prowadzić w roku szkolnym 2016/2017 w klasach pierwszych kształcenia w danym zawodzie lub profilu, do którego nabór został właśnie zamknięty.
 

Nazwa szkoły

Nazwa
zespołu szkół

Zawód/profil

Status

III Liceum Ogólnokształcące

-

profil matematyczno-menadżerski

Oferta naboru wycofana

Technikum Kształtowania Środowiska

Zespół Szkół Nr 2

technik turystyki wiejskiej

Oferta naboru wycofana

Technikum Kształtowania Środowiska

Zespół Szkół Nr 2

technik technologii żywności

Oferta naboru wycofana

Technikum Kolejowe

Zespół Szkół Nr 4

technik transportu szynowego

Oferta naboru wycofana

Technikum Kolejowe

Zespół Szkół Nr 4

technik eksploatacji portów i terminali

Oferta naboru wycofana

Technikum Zawodowe Nr 1

Zespół Szkół Budowlanych

technik gazownictwa

Oferta naboru wycofana

Technikum Zawodowe Nr 1

Zespół Szkół Budowlanych

technik urządzeń sanitarnych

Oferta naboru wycofana

Technikum Łączności

Zespół Szkół Łączności

technik telekomunikacji

Oferta naboru wycofana

Technikum Ogrodnicze

Centrum Edukacji Ogrodniczej

technik technologii chemicznej

Oferta naboru wycofana

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Zespół Szkół Budowlanych

dekarz

Oferta naboru wycofana

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Zespół Szkół Budowlanych

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Oferta naboru wycofana

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10

Centrum Edukacji Ogrodniczej

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Oferta naboru wycofana


Co dalej?

Kandydaci, którzy uwzględnili ww. klasy we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017 mogą dokonać zmiany swoich preferencji i wypełnić wniosek na nowo w terminie od 16.06.2016 r. do 22.06.2016 r. Ta sama zasada dotyczy również i tych kandydatów, którzy uzyskali negatywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych lub próby sprawności fizycznej starając się o miejsce w klasie dwujęzycznej (klasa pre-IB) lub w klasie sportowej / mistrzostwa sportowego. W nowym wniosku kandydat nie może już uwzględniać klas, o których mowa w tabeli. Nowy wniosek należy wydrukować i zanieść do szkoły, która w ww. dokumencie widnieje jako pierwsza.

Przypominamy wszystkim kandydatom!
W terminie od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r. do godz. 15.00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o następujące dokumenty:

 1. kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
        poświadczona za zgodność z oryginałem
       przez dyrektora gimnazjum
 2. kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu
       gimnazjalnego
  poświadczona za zgodność
       z oryginałem przez dyrektora gimnazjum

 

Dokumenty należy przedłożyć w szkole,
w której kandydat złożył wniosek

 1. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku
       przeciwwskazań do podjęcia praktycznej
       nauki zawodu
  (wyłączniew przypadku wyboru klas
       zawodowych)
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

     (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną i wybrał
     klasę integracyjną)

 1. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania
  danej dyscypliny sportu
  (wyłącznie w przypadku
  wyboru klas sportowych i/lub klas mistrzostwa sportowego)

 

Dokumenty należy przedłożyć w szkole / w szkołach, w których będą tworzone tego typu klasy, pod warunkiem,
że kandydat wymienił je we wniosku.

 

Autor:  Wydział Oświaty 
15.06.2016
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie