przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkursy dla uczniów szkół podstawowych

 

 Dyrektor i Grono Pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie serdecznie zapraszają uczniów szkoły podstawowej oraz ich opiekunów na kolejną edycję

IX Konkursu przyrodnicznego "Przyrodnik"

IX Konkursu języka angielskiego z elementami realioznawstwa "Anglofan"

VI Konkursu języka niemieckiego z elementami realioznawstwa "Deutschfan"

IV Konkursu matematycznego "Matfan"

 
Terminy konkursów: Deutschfan – 6.03.2019 r.; Przyrodnik– 12.03.2019 r.; Anglofan – 13.03.2019 r.; Matfan – 27.03.2019 r.
 
 
 
Celem naszych konkursów jest:
  • Popularyzacja treści ujętych w podstawie programowej z przyrody i z języka angielskiego.
  • Upowszechnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy i umiejętności związanych z naukowym rozwiązywaniem problemów biologicznych, chemicznych, fizycznych i geograficznych.
  • Pogłębianie wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru językowego.
  • Doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielnie pracę z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i nośników informacji.
  • Zachęcenie uczniów do czytania prasy popularnonaukowej.
  • Doskonalenie umiejętności rozumowania i argumentacji.
 
Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 osoby.
 
Do zaproszenia dołączamy kartę zgłoszenia, którą prosimy przesłać elektronicznie na adres zso1@miasto.szczecin.pl , faxem 914232802 lub listownie na adres:
ZSO nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 71-503 Szczecin
 
Prosimy również o dołączenie zgody na przetwarzanie danych Państwa uczniów.
 
Szczegóły na stronie szkoły: www.lo5.szczecin.pl

 
 Serdecznie zapraszamy
Dyrektor i Grono Pedagogiczne VLO


Lista załączników:

Autor:  V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
14.01.2019