przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

"Lekcje z ZUS" i Olimpiada Wiedzy

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym pn. Lekcje z ZUS. Projekt ma na celu kształtowanie świadomości młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych i przekazanie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu ZUS zapewnia każdemu nauczycielowi komplet materiałów dydaktycznych do 4 lekcji o ubezpieczeniach społecznych: zeszyty dla ucznia i zeszyt dla nauczyciela z płytą CD, zawierającą materiały multimedialne. Dla chętnych nauczycieli przewidziane są szkolenia oraz zapewniona pomoc merytoryczna.

Uczniowie biorący udział w projekcie mogą wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe lub indeks na kierunek ściśle powiązany z tematyką olimpiady.

Olimpiada przebiega w 3 etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym (finał)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 459 63 74.

Materiały dla nauczyciela i ucznia oraz dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie ZUS: http://www.zus.pl/LekcjezZus/

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
31.01.2017
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie