Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Informatyczny Konkurs Graficzny "GrafTIK"

Konkurs grafTIK skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs (edycja 2016) polega na przygotowaniu samodzielnej pracy graficznej lub fotograficznej pt. „Technologie IT w naszym życiu”, tzn. udzielającej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego warto korzystać z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w naszym codziennym życiu?”.
Organizatorem Konkursu „grafTIK” na pracę graficzną/fotograficzną pt. „Technologie IT w naszym życiu” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego z okazji 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego jest Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Centrum Edukacji „Zdroje” w Szczecinie. Patronat nad Konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Celem Konkursu jest przedstawienie własnego punktu widzenia korzyści ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w różnych dziedzinach życia, ich zalet i przydatności w życiu codziennym oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystywania.

Środkiem wyrazu ma być komputerowa praca graficzna lub fotograficzna.

Praca powinna posiadać formę pojedynczej grafiki, fotografii, historyjki złożonej z kilku grafik lub fotografii, komiksu. Prace muszą być oryginalne, samodzielne oraz nienaruszające majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

Prace konkursowe w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem (Załącznik) należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 15 kwietnia 2016 r., do godz. 21:00 na adres poczty elektronicznej: graf-TIK@prokonto.pl . Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie JPG, PNG, TIFF lub PPTX. Objętość pojedynczej pracy zgłaszanej do Konkursu nie powinna przekraczać 25 MB.

Szczegóły Konkursu: http://graftik.pti.szczecin.pl/

Autor:  Polskie Towarzystwo Informatyczne 
30.03.2016

Lista załączników: