Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Nabór uczestników do pracowni Pałacu Młodzieży i Akademii Edukacji Przedszkolaka w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) rekrutacja odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczestników placówki. 18 kwietnia – 6 maja
2 Weryfikacja deklaracji (prace komisji rekrutacyjnej – obliczenie liczby wolnych miejsc). 9 – 13 maja
3 Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia  na wolne miejsca. 23 – 31 maja
4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – pierwszy etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców 3 – 10 czerwca
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach. 15 czerwca
6 Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
tj. 22 czerwca br.

7 Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 27.06)
8 Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (odbiór uzasadnień 27.06-1.07.; do 8.07 składanie odwołań)
9 Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora (do 15.07.)
10 Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami. 15 – 19 sierpnia
11 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji na wolne miejsca. 23 – 26 sierpnia
12 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca. 29 sierpnia
  • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 18 kwietnia 2016 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2016/2017 będą dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie od dnia 16 maja 2016 r.
  • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW) i 8.00 – 17.00 (PT).
  • Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie placówki - DRUKI

AKADEMIA EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA 
PLANOWANE GRUPY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

GRUPA I 3-4 – latki, 8.00 – 12.00 /Kamila Jabłońska, Wioletta Królikowska/
GRUPA II  5 – latki, 7.30 – 12.30  /Maria Tarsa/
GRUPA III  3-4 – latki, 12.30 – 16.30 /Magdalena Czerniawska/

 

 

Autor:  Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
14.04.2016

Lista załączników: