Aktualności Publikacje RSS Newsletter Rządowa Reforma Systemu Oświaty 6 - latki Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Nabór uczestników do pracowni Pałacu Młodzieży i Akademii Edukacji Przedszkolaka w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) rekrutacja odbędzie się według poniższego harmonogramu:

L.p. Rodzaj czynności Terminy
1 Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez uczestników placówki. 18 kwietnia – 6 maja
2 Weryfikacja deklaracji (prace komisji rekrutacyjnej – obliczenie liczby wolnych miejsc). 9 – 13 maja
3 Składanie przez rodziców wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia  na wolne miejsca. 23 – 31 maja
4 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – pierwszy etap rekrutacji. Weryfikacja wniosków i oświadczeń złożonych przez rodziców 3 – 10 czerwca
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Podanie liczby wolnych miejsc w pracowniach. 15 czerwca
6 Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
tj. 22 czerwca br.

7 Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 27.06)
8 Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (odbiór uzasadnień 27.06-1.07.; do 8.07 składanie odwołań)
9 Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora (do 15.07.)
10 Ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie na zajęcia wraz z załącznikami. 15 – 19 sierpnia
11 Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji na wolne miejsca. 23 – 26 sierpnia
12 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca. 29 sierpnia
  • Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży lub w sekretariacie placówki od dnia 18 kwietnia 2016 r.
  • Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2016/2017 będą dostępne na stronie internetowej i w sekretariacie od dnia 16 maja 2016 r.
  • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach 8.00 – 18.00 (PN – CZW) i 8.00 – 17.00 (PT).
  • Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej oraz w siedzibie placówki - DRUKI

AKADEMIA EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA 
PLANOWANE GRUPY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

GRUPA I 3-4 – latki, 8.00 – 12.00 /Kamila Jabłońska, Wioletta Królikowska/
GRUPA II  5 – latki, 7.30 – 12.30  /Maria Tarsa/
GRUPA III  3-4 – latki, 12.30 – 16.30 /Magdalena Czerniawska/

 

 

Autor:  Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
14.04.2016

Lista załączników: