przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


Konkurs Krasomówczy PTTK

Konkurs indywidualny. Należy przygotować kilkuminutową wypowiedź (opowieść) związaną z naszym regionem, ciekawym wydarzeniem, osobą i umieć ją przedstawić barwnie i ciekawie w czasie przesłuchania w konkursie. Etap wojewódzki w końcu października (zwykle w Szkole Podstawowej nr 74). Zalecana pomoc polonisty.

Pomoc i pełne informacje o tych konkursach można uzyskać w siedzibie naszego Oddziału lub na stronie internetowej www.szczecin.pttk.pl w zakładce konkursy.

 

Nie zapominamy o nauczycielach – opiekunach drużyn lub kół SKKT w szkołach.
Zawsze na początku września organizujemy weekendowy szkoleniowy zlot w różnych powiatach naszego województwa, stanowiący świetną platformę wymiany informacji i doświadczeń. W programie jest również spotkanie z władzami regionu oraz ciekawa całodniowa wycieczka krajoznawcza.
 

Autor:  Oddział Zachodniopomorski PTTK 
16.09.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej