przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szczecińskie Forum Oświatowe - Podsumowanie

Dnia 19 września 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Cyfrowej 6 w Szczecinie odbyła się 4. edycja Szczecińskiego Forum Oświatowego W drodze do dobrej szkoły… W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szczecińskich szkół i placówek oświatowych, a także radni Komisji ds. Edukacji, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W tegorocznej edycji Forum wystąpili następujący prelegenci:

1) Mirosław Urban – psycholog, trener biznesu, coach; autor i współautor książek: „Niekonwencjonalne metody szkoleniowe”, „Metafory i analogie w szkoleniach”; specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod uczenia się i rozwijania kompetencji osobistych pracowników organizacji edukacyjnych, instytucji publicznych, itp.; prowadzi szkolenia dotyczące rozwijania kreatywności i unikania rutyny w myśleniu i działaniu, komunikacji, prezentacjach publicznych, radzeniu sobie ze stresem, budowaniu zespołu.

 

 

 

Pan Mirosław Urban wygłosił krótką prelekcję pt. „O poważnych korzyściach z pozoru niepoważnej metody. Wielowymiarowy rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych za pomocą…”, zachęcając zgromadzonych do wykorzystywania metod pedagogiki cyrku w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

 

Pedagogika cyrku i cyrk w szkole, czyli pozory mylą

 

2) Maciej Winiarek wydawca, edukator, trener; jako jeden z pierwszych wprowadził myślenie krytyczne do Polski; od 2006 roku jest przedstawicielem Fundacji TOCFE Inc. z USA w Polsce – level 4 Lead Facilitator; założyciel TOC dla Edukacji, tj. programu, którego głównym obszarem działalności jest nowoczesna edukacja, koncentracja na uczeniu się jako procesie, indywidualizacja nauczania, rozwój kompetencji i myślenia; 2 tys. nauczycieli i dyrektorów z powodzeniem stosuje wdrożone przez niego myślenie krytyczne.

 

 

 

 

Pan Maciej Winiarek wygłosił krótką prelekcję pt. „Myślenie krytyczne w edukacji – jak połączyć wodę z ogniem”, prezentując zgromadzonym narzędzia TOC w Edukacji.

 

 

 

 

 


Naucz się myslec, czyli TOC w zastosowaniach

 

W ubiegłorocznej edycji Forum Oświatowego po raz pierwszy oddaliśmy głos przedstawicielowi młodzieży. Zrobiliśmy to i tym razem. W roli prelegenta wystąpili przed nami przedstawiciele tej społeczności i opowiedzieli nam o licznych przedsięwzięciach organizowanych przez grupę młodzieży pn. „Szczecin 2.0”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film sporządzony przez tę grupę młodzieży


 

W konferencji wzięli także udział uczniowie z następujących szczecińskich szkół:

  • Szkoły Podstawowej Nr 46 (uczniowie klas 1-3)
  • Szkoły Podstawowej Nr 56 (uczniowie klas 4-6)
  • uczniowie klas II – III dotychczasowego Gimnazjum Nr 5
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności

Uczniowie zmagali się z arcytrudnym zadaniem polegającym na wskazaniu i zaprezentowaniu uczestnikom Forum wad i zalet bycia nauczycielem oraz bycia uczniem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część artystyczną uświetnił niezwykle popularny aktor Teatru Polskiego w Szczecinie, Pan Michał Janicki

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

 

Autor:  Wydział Oświaty 
24.10.2017