przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rządowa reforma systemu oświaty: Północ i Zachód na Komisji

W ubiegłym tygodniu zaprezentowano wstępne rozwiązania dotyczące nowej sieci szkół w Szczecinie. Obecnie Urząd Miasta zaprasza zainteresowanych do dyskusji, by wspólnie wypracować możliwie najlepsze rozwiązania, w związku z koniecznością przeprowadzenia rządowej reformy systemu oświaty na terenie naszego miasta.

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Edukacji, które odbędzie się jutro, tj. w środę, 18 stycznia br. zostanie poświęcone szkołom funkcjonującym na terenie dzielnic Północ i Zachód. Początek spotkania, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin, zaplanowano na godzinę 10.00.

Wypracowane w ciągu ostatnich miesięcy zmiany, dotyczą losów poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kierunek, który obrał Zespół ds. Reformy Oświaty, ma na celu opracowanie takiego sposobu przeprowadzenia zmian, który pozwala na jednoczesne zabezpieczenie dobrej jakości kształcenia dla uczniów, ochronę miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz włączenie w cały proces rodziców.

Po miesiącach analiz i symulacji, a także w oparciu o dane demograficzne i urbanistyczne w perspektywie lat, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin jako najkorzystniejszy dla naszego miasta wariant uznał przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową z dniem 1 września 2017 r. Pozwoli to w znacznym stopniu na uniknięcie dwuzmianowości, przepełnienia szkół oraz znacznego wydłużenia czasu pracy szkół podstawowych. Dodatkowo, wynikające z obranego wariantu tworzenie nowych szkół podstawowych, pozwala na stworzenie małych kameralnych szkół, oferujących wyższy standard opieki dla uczniów.

Proponowane przez Zespół ds. Reformy Oświaty rozwiązani zakładają utworzenie 5-7 nowych szkół podstawowych, a także zmianę obwodów już istniejących placówek, wygaszenie funkcjonowania szczecińskich gimnazjów, stworzenie dwóch nowych liceów ogólnokształcących oraz jednego nowego wyspecjalizowanego technikum. Wszystkie budynki, które obecnie znajdują się w tak zwanej bazie oświatowej, pozostaną w niej i zostaną wykorzystane na inne cele związane z edukacją młodych szczecinian. Miasto nie planuje sprzedaży jakiegokolwiek budynku oświatowego.

Szczegóły dotyczące proponowanych przez Miasto zmian, znajdują się w prezentacji, którą można znaleźć:
• na Portalu Edukacyjnym
(https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=21556EC009A5426EAB19085AB8C26736)
• na łamach portalu wiadomosci.szczecin.eu
(https://wiadomosci.szczecin.eu/edukacja/reforma-oswiaty-pierwsze-propozycje-zmian-w-szczecinie)

Wszelkie zaproponowane przez Miasto rozwiązania nie są rozwiązaniami ostatecznymi. Zespół ds. Reformy Oświaty oczekuje dyskusji ze strony zainteresowanych oraz wszelkich uwag i sugestii, które pozwolą na wypracowanie optymalnego i możliwie najlepszego dla wszystkich uczestników systemu oświaty zmian

Kolejne spotkanie poświęcone losom szkół funkcjonujących na terenie dzielnic Zachód i Prawobrzeże odbędzie się 25 stycznia br.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
17.01.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie