przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty "Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)"


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej
TWP w Szczecinie zaprasza Nauczycieli na warsztatyWspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)

Termin: 17.04.2019 r., godz. 16.00-20.15

Program:

  1. Uczniowie ze SPE – kto to taki?
  2. Potrzeby uczniów ze SPE.
  3. Metody i formy zaspakajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
  4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze SPE a zajęcia terapeutyczne.
  6. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia.
  7. Indywidualny Program Edukcyjno-Terapeutyczny dla ucznia.
  8. Współpraca w zakresie pomocy dziecku ze SPE.

Szczegóły wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:
http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/
Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl

Z poważaniem
dr Alina Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
18.03.2019