przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wakacyjne dyżury przedszkoli

 

 

Od 3 czerwca rodzice szczecińskich przedszkolaków będą mogli zgłaszać dzieci na wakacyjny dyżur do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Po raz pierwszy zgłoszeń będzie można dokonać elektronicznie.

Podobnie jak w ubiegłych latach, dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do szczecińskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Tegoroczny nabór na dyżury wakacyjne placówek wychowania przedszkolnego rozpocznie się 3 czerwca br. o godzinie 8.00. Po raz pierwszy w historii zapisy odbędą się drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/dyzurywakacyjne/. W tym miejscu umieszczono specjalny informator dla rodziców, który wyjaśnia m.in. zasady naboru oraz instrukcję korzystania z systemu elektronicznego.

Tegoroczne zapisy do placówek dyżurujących odbywają się na okres od 1 lipca do 16 sierpnia. Od 19 do 30 sierpnia br. wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne będą przyjmować jedynie swoich obecnych wychowanków.

Przy zapisywaniu dzieci na dyżur wakacyjny pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. Odpowiedni wniosek będzie można również złożyć w placówce w tradycyjnej, papierowej formie. W takim przypadku zostaje opatrzony przez osobę uprawnioną do jego przyjęcia dokładną datą i godziną złożenia w placówce (z dokładnością co do minuty).

Jak wypełnic wniosek?

Rodzice lub opiekunowie dzieci, dla których dana placówka dyżurująca jest placówką macierzystą w okresie jej dyżuru we wniosku wskazują tylko i wyłącznie tę placówkę. W przypadku dzieci z placówek, w których trwa przerwa wakacyjna, rodzice lub opiekunowie na każdy dwutygodniowy turnus mogą wybrać maksymalnie 3 placówki, które pełnią dyżur w tym samym czasie.

Co ważne, rodzice lub opiekunowie prawni powinni pamiętać o tym, że na całe wakacje wypełnia się tylko jedno zgłoszenie, w którym wg indywidualnych potrzeb zaznacza się preferowane podczas poszczególnych dyżurów placówki. Po elektronicznym wypełnieniu podania, należy je wydrukować, podpisać i złożyć w papierowej formie w macierzystej placówce, do której dziecko uczęszcza podczas bieżącego roku szkolnego. Przy wypełnianiu wniosku należy również pamiętać o tym, by w miarę potrzeb zaznaczyć, czy dziecko będzie korzystało z opieki swojego macierzystego przedszkola od 19 do 30 sierpnia br.

Harmonogram

O tym, czy dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny do wskazanych placówek rodzice lub opiekunowie prawni dowiedzą się 12 czerwca br. po godzinie 15.00. Następnie, podobnie, jak w przypadku rekrutacji do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, konieczne będzie pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (będzie na to czas od 13-17 czerwca br.). Ostateczna lista dzieci, które zostaną przyjęte na wakacyjne dyżury w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zostanie opublikowana 18 czerwca br. (po godz. 15.00). Dzieci, które nie znajdą miejsca we wskazanych przez rodziców placówkach automatycznie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
31.05.2019