przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dyżurni Wolontariusze

Jesteś uczniem, nauczycielem, opiekunem Klubu Wolontariusza? Masz pomysł na działanie na rzecz twojej szkoły, ulicy, dzielnicy miasta, albo chcesz się zaangażować w akcje kulturalne, społeczne, pomocowe o charakterze wolontarystycznym. Zbierz grupę i zgłoście się do programu Grupy Dyżurnych Wolontariuszy.

Na czym to polega?

Grupy uczniów, które zgłoszą się do programu będą pełniły miesięczne dyżury, podczas których pozostają w gotowości do wsparcia i pomocy w akcjach zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i instytucje do Regionalnego Centrum Wolontariatu. Zadaniem dyżurujących wolontariuszy jest aktywny udział w bieżących wydarzeniach, w których niezbędna jest pomoc wolontariuszy.

Dzięki dyżurowi wolontariusze będą mogli poznać specyfikę pracy w różnych podmiotach współpracujących z wolontariuszami, podejmować wyzwania, zdobywać doświadczenia, poznawać osoby realizujące działania społeczne, kulturalne i pomocowe oraz sprawdzić się w działaniu.

Drugim zadaniem grupy jest organizacja akcji społecznej na terenie miasta Szczecin (np. na terenie szkoły, boiska, w pobliskiej instytucji społecznej, ect.). Grupa dyżurnych wolontariuszy określa co i jak chce zrobić, definiuje temat i grupę odbiorców. Proponowane, przykładowe tematy to: wydarzenie międzypokoleniowe, działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, warsztaty plastyczne/sportowe/tematyczne dla dzieci lub inne działanie, na które istnieje zapotrzebowanie w lokalnym środowisku grupy dyżurnych wolontariuszy.

Grupa dyżurujących wolontariuszy otrzyma wsparcie Regionalnego Centrum Wolontariatu:

• merytoryczne przygotowanie - warsztaty nt. akcji społecznej, obejmujące zagadnienia takie jak: diagnoza potrzeb i zasobów lokalnego środowiska, planowanie i organizacja akcji, współpraca z instytucjami, promocja oraz ewaluacja zrealizowanego wydarzenia
• wsparcie finansowe – każda grupa będzie mogła wykorzystać 250 zł na materiały potrzebne do realizacji akcji.

Grupy chętne podjąć dyżur zapraszamy do kontaktu z Centrum Wolontariatu przez e-mail: biuro@polites.org.pl lub pod numerami tel. 91 350 84 74/91 450 11 46.
 

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  
02.11.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie