przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Turniej Wiedzy Pożarniczej – przyjmowanie zgłoszeń

Komendant Miejski Państwowej Staży Pożarnej w Szczecinie informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej ma charakter konkursu i składa się z 4 etapów. Uczestnicy podzieleni są na 3 grupy wiekowe: uczniowie klas I-VI szkół podstawowych, uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Eliminacje środowiskowe, organizowane są przez szkoły. Naj lepsi (maksymalnie 3 uczniów z każdej szkoły – grupy wiekowej) biorą udział w eliminacjach miejskich, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23 w Szczecinie w dniu 27 marca 2020 roku o godzinie 10:00. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych kwalifikują się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu 2020 r.

Zgłoszenia (proszę podać imię i nazwisko opiekuna oraz tel. do kontaktu) należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 1/5 w Szczecinie lub w formie elektronicznej na adres: biuro@straz.szczecin.pl najpóźniej do 20 marca 2020 r.
 

Lista załączników:

Autor:  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 
06.02.2020
Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji!