przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs "Ludzie z pasją”, Edycja II– Życie i działalność Zofii Jerzmanowskiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie Pani Małgorzata Nermend serdecznie zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie chemiczno-plastycznym (konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie).

Celem konkursu jest ożywienie poprzez prace plastyczne (dopuszczone są różne techniki oraz formaty wykonania prac) dokonań i wizerunku naukowca.

Informacje szczegółowe

I. Konkurs ma na celu przedstawienie postaci lub dokonań sławnych ludzi. Ta edycja konkursu ma za zadanie przybliżyć postać i osiągnięcia Zofii Jerzmanowskiej.

II. Uczestnika konkursu należy zgłosić do 22.10.2021r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@sp11.szczecin.pl skan/zdjęcie podpisanej pracy (proszę o zwrócenie uwagi na jakość pliku: format JPG i PDF) wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1)
UWAGA !
Laureaci zobowiązują się do dostarczenia oryginałów prac do Szkoły Podstawowej nr11 w Szczecinie w dniu odbioru nagrody lub przesłanie ich pocztą na adres szkoły.

III. Jury konkursowe, "Ludzie z pasją”, Edycja II – Życie i działalność Zofii Jerzmanowskiej", dnia 29.10. 2021 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie wyłoni zwycięzcę konkursu.
Informacja o zwycięzcy oraz drugim i trzecim miejscu zostanie zamieszczona na stronie szkoły w godzinach popołudniowych.

IV. Skład komisji konkursowej:
Komisję konkursową powołuje organizator konkursu międzyszkolnego - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Członkami komisji są:

 • Organizator konkursu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Małgorzata Nermend.
 • Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek.
 • Nauczyciel plastyki Małgorzata Łukasik.

Prace komisji będą udokumentowane stosownym protokołem z narady komisji konkursowej.

V. Kryteria oceny:

 • Znajomość biografii oraz osiągnięć naukowych Zofii Jerzmanowskiej.
 • Oryginalne podejście do tematu w celu zaprezentowania postaci.
 • Prezentacja ciekawych technik plastycznych/ twórczych przy realizacji tematu.
 • Estetyka wykonania pracy.

VI. Zasady nagradzania/rodzaje nagród:

 • I miejsce
 • II miejsce
 • III miejsce

otrzymają nagrody rzeczowe.
Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród i wyłonienia laureatów.

VII. Pozostałe ustalenia

 • Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 • Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w formie pisemnej.

VIII. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Julity Kaweckiej-Typek, tel: 733-009-353 i Pani Małgorzaty Łukasik tel: 506-079-064.
 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 11 
08.09.2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021