przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Bezpłatne warsztaty na Bulwarach dla młodzieży

W porozumieniu WOPR, Komenda Policji Szczecin, Urząd Miasta Szczecin, żegluga Morska, Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom PFPU zwanymi w dalszej części współtwórcami, podejmują się działań zmierzających do przeprowadzenia kampanii społecznej na Szczecińskich Bulwarach której celem będzie:

  • profilaktyka
  • zmiana aspołecznych nawyków i zachowań: własnych jednostki i innych współistniejących w strefie Bulwary.

Kampania ta będzie także polegała na organizacji bezpłatnych warszatów na Bulwarach. Szczegóły w Portalu Bezpieczni Razem.

Zapraszamy!

08.06.2018