przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty pt. "Dziecięca matematyka metoda dziecięcej matematyki prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej"

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
na warsztaty:

Dziecięca matematyka
metoda dziecięcej matematyki prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej

 

Termin:
3-dniowe zajęcia:
17.02.2020 r., 18.02.2020 r. oraz 19.02.2020 r.,

godz. 16.00-20.00

Program:
1. Kształtowanie umiejętności liczenia od konkretu do pamięciowego wyznaczania sumy - dodawanie i odejmowanie.
2. Doskonalenie umiejętności organizowania sytuacji życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga liczenia.
3. Kształtowanie odporności emocjonalnej u dzieci - gry i ich konstruowanie.

Prowadząca: mgr Ewa Zielińska - wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego, co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej na Studiach Podyplomowych z metodyki wychowania przedszkolnego i pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie. Do chwili obecnej prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi przy aktywnym udziale nauczycieli i rodziców.

Rejestracja - elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt - telefon: 91 424 32 01, e-mail: odn@wshtwp.pl
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
11.02.2020
Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji!