przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

II Lubuski Turniej Historyczny Szare Szeregi

 

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu zaprasza do udziału w II Lubuskim Turnieju Historycznym SZARE SZEREGI. Mimo nazwy turnieju tematyka będzie związana ogólnie z II wojną światową i udziałem w niej Polaków (por. zał. 1). Jednocześnie w dalszym ciągu ważnym elementem będzie polskie harcerstwo podczas wojny – to jemu zostało poświęcone pierwsze zagadnienie. W drugim zagadnieniu skupiliśmy się temacie rocznicowym. Turniej odbędzie w maju 2019 r. więc konieczne wydaje się przywołanie postaci gen. Władysława Andersa, Armii Polskiej w ZSRR oraz bitwy pod Monte Cassino. Ostatnie zagadnienie związane jest z tematyką niezwykle ważną. Choć nie walczyli zbrojnie na pierwszej linii, nauczyciele i uczniowie tajnej edukacji byli prawdziwymi bohaterami Polskiego Państwa Podziemnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych przesyłamy listę zagadnień, a zgłoszonym uczestnikom prześlemy na adres szkoły i nauczyciela materiały, na podstawie których zostaną przygotowane zadania turniejowe. W turnieju mogą brać udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Udział w turnieju jest drużynowy – każda drużyna musi liczyć trzy osoby, a każda szkoła może wystawić jedną drużynę. Ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej Historyczny jest specyficzną formą rywalizacji. Liczy się nie tylko wiedza, ale także szybkie myślenie, kreatywność, współpraca w zespole. Turniej to nie tylko walka o zdobycie zaszczytnego tytułu Mistrza Turnieju. To również zabawa oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

W załączeniu przesyłamy zasady uczestnictwa w turnieju, listę zagadnień oraz formularz zgłoszenia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 grudnia 2018 r. włącznie (wszelkie dane adresowe zostały podane w regulaminie). W styczniu 2019 r. rozesłane zostaną materiały. Turniej odbędzie się 17 maja 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W przypadku sytuacji niezależnej od organizatora data lub miejsce turnieju może ulec zmianie.

Kontakt (informacje i zgłoszenia): dr Zofia Fenrych, 91 312 94 08, zofia.fenrych@ipn.gov.pl
 

Lista załączników:

Autor:  Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie 
31.10.2018