przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

II Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, Stowarzyszenie POLITES i Regionalne Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych razem z opiekunami do udziału w

II Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu
Wolontariat – droga dla pasji, pomagania i obywatelskości.
4 grudnia 2018r. godz. 10:00-15:00

Forum jest objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy.

Celem Forum jest tworzenie miejsca do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, prezentacja zrealizowanych działań, zdobywanie wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz wyróżnienie najcenniejszych inicjatyw. Forum to przestrzeń inspiracji, doskonalenia umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku. Podczas tegorocznej edycji Forum ważne miejsce zajmie temat wolontariatu w kontekście kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw.

Do udziału w Forum zapraszamy grupy uczniów z opiekunem, którzy zrealizowali działanie społeczne, wolontariackie, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z każdej szkoły może zgłosić się reprezentacja- troje uczniów i opiekun. Każda z grup w zgłoszeniu wysyła opis jednego działania / projektu wolontariackiego, jaki zrealizowała lub realizuje. Do opisu należy dołączyć zdjęcia (maksymalnie 3) lub film (trwający nie dłużej niż 4 minuty). Opis powinien zajmować maksymalnie stronę formatu A4. Przesłane materiały zostaną wykorzystane w publikacji. Podczas samego Forum, na Giełdzie dobrych praktyk reprezentacje przedstawią zrealizowane działania w formie trwających 5 min. wystąpień. Wystąpieniom mogą towarzyszyć wizualne prezentacje (plakaty, rysunki), działania mogą być zaprezentowane w formie piosenek, scenek, czy innych sposobów na atrakcyjność i zaangażowanie publiczności. Liczy się kreatywność.


Program II Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu:
Od 9:15 rejestracja
10:00 Otwarcie II Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu, wystąpienia gości
Giełda dobrych praktyk
12:00 przerwa
12: 30 Warsztaty:
1. Mogę wszystko! Kompetencje wolontariusza – Mira Sörensen, Batu Korchilava,
Warsztat w języku angielskim z tłumaczeniem.
2. Ale akcja! Jak zorganizować dobrą akcję społeczną i wydarzenie – Magdalena Samul-Szerwińska
3. Współczesny patriotyzm – Anna Łobos
Spośród reprezentacji szkoły ponadpodstawowej, każdy z trójki uczniów uczestniczy w wybranym, jednym z trzech wymienionych wyżej warsztatów.
4. Wolontariat, czy już wszystko wiesz? – warsztat dla uczniów klas IV-VII
Alicja Porazik i Aleksandra Milanowska
5. „Oby mi się chciało tak jak mi się nie chce”. Motywacja – warsztat dla nauczycieli, Małgorzata Krawczak
14:00 Wyniki giełdy 


Aby zgłosić reprezentację Państwa szkoły nalży wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.polites.org.pl oraz przesłać opis działań wolontariackiach ( maksymalnie 1 strona A4) wraz ze zdjęciami (maks.3 ) lub filmem (maks. 4 min) na adres: biuro@polites.org.pl w tytule wiadomości wpisując II Forum wolontariatu i nazwę szkoły.
Zgłaszać się mogą również placówki, które nie mają doświadczeń w wolontariacie, zgłoszeń prosimy dokonywać przez Formularz Zgłoszeniowy.
Termin nadsyłania zgłoszeń 22 listopada.

Szczegółowych informacji udzielają:
Anna Biały, Katarzyna Michałek – tel. 91 450 11 46, e-mail: biuro@polites.org.pl 

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  
09.11.2018