przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolne Dyktando w Języku Angielskim

 


 

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

zaprasza na

I Międzyszkolne Dyktando w języku angielskim

pod patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Konkurs odbywa się 16.01.2019 r.
 


Uczestnictwo w Konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
 2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 3. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego, odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły) lub nauczyciele oddelegowani przez dyrektora szkoły.
 4. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, mogą być do niego niedopuszczeni przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
 5. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.
 6. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu w danej szkole w terminie określonym w Formularzu Zgłoszeniowym.

 

Termin Konkursu:

 1. Lista uczestników Konkursu (na formularzu zgłoszeniowym) powinna zostać przesłana na adres mailowy nauczyciela organizującego konkurs do 07.01.2019r.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.
 3. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się w rodzimych szkołach. Termin konkursu jest ustalany przez nauczycieli koordynujących szkolny etap (nie przekraczający 07.01.19r.). Nauczyciele koordynujący I etap wyłaniają uczniów z 3 najwyższymi wynikami do II etapu.
 4. Drugi etap odbędzie się 16.01.2019r (tj. w środę) w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie (w budynku B) o godz.9:00.


Przebieg Konkursu:

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap szkolny w macierzystej szkole (ma na celu wyłonić 3 uczestników II etapu). Nauczyciel koordynujący etap szkolny ma dowolność co do formy etapu.
 • II- etap finałowy w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie (uczniowie samodzielnie piszą dyktando pod nadzorem Komisji powołanej przez w Szkołę Podstawową nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie)

2. Do II-go etapu przechodzą ci uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki z etapu I-go.

3. Komisja szkolna I-go etapu po wyłonieniu 3 uczniów z najwyższymi wynikami przesyła kartę zgłoszeniową do 07.01.2019r. do koordynatora konkursu na adres mailowy: marta.wilczynska-solarz@wp.pl. lub osobiście w sekretariacie szkoły.

4. Czas przewidziany na napisanie dyktanda w II etapie to około 40 min.

Szczegółowe informacje w Regulaminie oraz harmonogramie. W razie pytań proszę o kontakt na mail: marta.wilczynska-solarz@wp.pl

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 41 
17.12.2018