Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs recytatorski "Językowe łamańce"

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„JĘZYKOWE ŁAMAŃCE”


ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin, telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl , www.lo12.szczecin.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
  • konkurs będzie miał formę prezentacji utworu poetyckiego Jana Brzechwy, Juliana Tuwima lub innego poety;
  • zgłoszenia należy kierować na adresy e-mail: krystynajackowska@o2.pl , elwira2123@wp.pl  lub telefonicznie nr 509 910 957 lub 694 911 091 do 10 kwietnia 2017r.

KRYTERIA OCENY

  • komisja, w skład której wejdą osoby zaproszone z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Wydziału Wspierania Edukacji z Kuratorium Oświaty, dokona oceny według następujących kryteriów:

- interpretacja tekstu
- wyrazistość przekazu i tempo recytacji
- odpowiednia dykcja i interpunkcja
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)


Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej Nr33, ul. Małopolska 22, w czytelni szkolnej.


ORGANIZACJA KONKURSU

KONKURS PRZEBIEGA W TRZECH ETAPACH

I -etap klasowy ma na celu wyłonienie uczniów, którzy wezmą udział w etapie szkolnym
II-etap szkolny dla zwycięzców etapu klasowego, mający na celu wyłonienie po jednym uczniu z każdej grupy wiekowej w danej szkole

III-etap, finał międzyszkolny w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Małopolska 22, do którego przystępuje jeden uczeń z każdej grupy wiekowej


NAGRODY DLA LAUREATÓW


Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Laureaci poszczególnych grup wiekowych zostaną nagrodzeni książkami. Podczas etapu finałowego na wszystkich uczestników czeka słodki poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły.


Organizatorki: Krystyna Jackowska i Elwira Sakowicz


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Autor:  Zespół Szkół Sportowych 
19.01.2017

Lista załączników: