Aktualności Publikacje RSS Newsletter Rządowa Reforma Systemu Oświaty 6 - latki Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs recytatorski "Językowe łamańce"

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„JĘZYKOWE ŁAMAŃCE”


ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin, telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl , www.lo12.szczecin.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych;
  • konkurs będzie miał formę prezentacji utworu poetyckiego Jana Brzechwy, Juliana Tuwima lub innego poety;
  • zgłoszenia należy kierować na adresy e-mail: krystynajackowska@o2.pl , elwira2123@wp.pl  lub telefonicznie nr 509 910 957 lub 694 911 091 do 10 kwietnia 2017r.

KRYTERIA OCENY

  • komisja, w skład której wejdą osoby zaproszone z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Wydziału Wspierania Edukacji z Kuratorium Oświaty, dokona oceny według następujących kryteriów:

- interpretacja tekstu
- wyrazistość przekazu i tempo recytacji
- odpowiednia dykcja i interpunkcja
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)


Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej Nr33, ul. Małopolska 22, w czytelni szkolnej.


ORGANIZACJA KONKURSU

KONKURS PRZEBIEGA W TRZECH ETAPACH

I -etap klasowy ma na celu wyłonienie uczniów, którzy wezmą udział w etapie szkolnym
II-etap szkolny dla zwycięzców etapu klasowego, mający na celu wyłonienie po jednym uczniu z każdej grupy wiekowej w danej szkole

III-etap, finał międzyszkolny w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Małopolska 22, do którego przystępuje jeden uczeń z każdej grupy wiekowej


NAGRODY DLA LAUREATÓW


Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Laureaci poszczególnych grup wiekowych zostaną nagrodzeni książkami. Podczas etapu finałowego na wszystkich uczestników czeka słodki poczęstunek oraz zwiedzanie szkoły.


Organizatorki: Krystyna Jackowska i Elwira Sakowicz


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Autor:  Zespół Szkół Sportowych 
19.01.2017

Lista załączników: