przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XIII Edycja konkursu "Szczecin i region w słowie i obrazie"

 "Szczecin i region w słowie i obrazie"
XIII edycja konkursu wojewódzkiego

adresowanego do szkół gimnazjalnych i klas 7-8 szkół podstawowych
Przewidywany Honorowy patronat Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
Mecenat Miasta Szczecin

 Cele konkursu:

  • Popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze Szczecina oraz okolic („mała ojczyzna”).
  • Wykraczanie poza program szkolny w poszukiwaniu wiedzy o „małej ojczyźnie” oraz popularyzowanie jej w różnych formach wyrazu.
  • Budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość najbliższego otoczenia.
  • Rozbudzanie pasji artystycznych.
Nadsyłanie prac trwa do 17 maja 2019 roku. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 07 czerwca 2019 roku, o godz. 12:00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego.

Lista załączników:

Autor:  I Liceum Ogólnokształcące 
12.03.2019