przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Erasmus+. Dlaczego warto?

 

Sukcesem trzeba się dzielić. Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie zakończyła dwuletni projekt z programu Erasmus+. Czy było warto?


Jak najbardziej. Dzięki tej inicjatywie 10 osób mogło wyjechać na doskonalenie zawodowe do Wielkiej Brytanii i Niemiec: dyrektor szkoły, wicedyrektor, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, angliści, germaniści i pedagog specjalny. Nauczyciele byli na kursach językowych, językowo-obserwacyjnych, metodycznych i na wizycie studyjnej, podczas której odwiedzili szkołę. Dzięki mobilnościom i możliwości obserwacji pracy w szkole brytyjskiej, wprowadzono kilka ulepszeń organizacyjnych , np.: zwiększenie zakresu pomocy koleżeńskiej podczas zajęć szkolnych i przerw, przeznaczenie czasu na swobodną zabawę podczas zajęć ruchowych. Wartościowym rozwiązaniem są działania odnośnie organizacji czytelnictwa w szkole poprzez zagospodarowanie czasu na samodzielne czytanie, urządzenie kącika czytelniczego na korytarzu, stworzenie możliwości wypożyczania książek w każdej chwili, czytanie w domu książek samodzielnie wybranych przez dzieci, wspólne czytanie fragmentów książek jako przygotowanie do pracy nad zadaniem oraz tworzenie książeczek na tematy interesujące dzieci.

Pod wpływem mobilności w szkole uczyniono bardziej popularną metodę projektów. Nauczyciele prowadzą zajęcia w ten sposób w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. Większy akcent stawiają na planowanie i prezentację wyników pracy. Z inspiracji Puppentheater im Lindau, jest realizowany projekt przygotowania z uczniami przedstawienia kukiełkowego w j. niem. na Szkolne Dni Teatru „ Alex bei der Schneekinigin".

Nauka języka obcego stała się bardziej autentyczna poprzez materiały, które zostały zapożyczone lub powstały pod wpływem inspiracji. Dzięki temu, że pomysły nauczycieli zostały przedstawione w czasie warsztatów samokształceniowych oraz zajęć otwartych, inni nauczyciele też wiedzą jak można pracować z piosenką, teledyskiem, wykorzystać metody: Flipped Classroom, running dictation, czy klocki Cuisnaire, do tej pory znane jako liczby w kolorach wyłącznie na matematyce. Pedagog specjalny aktywniej uczestniczy w zajęciach z j. angielskiego, wspólnie z uczniami przygotowując angielskie słowniczki wyrazowo-obrazkowe ułatwiające zapamiętanie słownictwa i zwrotów językowych poznawanych na zajęciach, samodzielnie przygotowuje pomoce dydaktyczne. W czasie rewalidacji wykorzystuje pomoce dydaktyczne zaobserwowane na warsztatach, tj klocki Cuisenaira do zagadnień matematycznych ale i językowych, np. do układania i opowiadania historyjek obrazkowych-rozwijania wyobraźni i umiejętności budowania wypowiedzi.

Moduły poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjnej podczas zajęć wpłynęły na jakość i atrakcyjność zajęć. Należy zaznaczyć, że każde zajęcia odbywały się z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i nauczyciele mogli się przekonać jak pomocne i wielostronne jest to urządzenie. Zatem zajęcia języka obcego w naszej szkole zostały wzbogacone poprzez stosowanie kodów QR, platformy Quizlet, Kahoot, co bardzo podniosło atrakcyjność zajęć i motywację uczniów.

Co dalej? Piszemy nowy wniosek o grant. Naprawdę warto.


Jolanta Jaroszewska

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 74 
06.07.2017
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie