przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Strzelnica wirtualna - pierwsze zajęcia w styczniu!

Strzelnica Wirtualna
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej

Na początku sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w kontekście edukacji dla bezpieczeństwa. W wyniku zmian wprowadzone są nowe treści nauczania, dotyczące, m.in. reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej oraz edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

W rozporządzeniu MEiN kładzie się szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych. W zakresie strzelectwa uczeń ma poznać zasady składania i rozkładania broni; potrafi wykonać strzelanie z wykorzystaniem: broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych".

Wychodząc naprzeciw przytoczonemu rozporządzeniu, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, podjął decyzję o aplikowaniu w Konkursie „Strzelnica w powiecie", w efekcie którego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hożej 6 otwarta zostanie w styczniu strzelnica wirtualna. Projekt kosztował 285 tysięcy złotych, z czego 200 tys. złotych to dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zapraszamy zorganizowane grupy uczniów szczecińskich szkół średnich do korzystania ze strzelnicy, którą wykonała i dostarczyła szczecińska firma AutoComp Management. Korzystanie ze strzelnicy dla uczniów jest bezpłatne.

Strzelnica otwarta będzie w dniach odbywania zajęć szkolnych w godzinach 7.00 do 17.30.

Od połowy stycznia rozpoczniemy tworzenie harmonogramu szkoleń. Zainteresowane szkoły proszone są o zgłaszanie się drogą e-mailową do Panna Arkadiusza Socha : asocha@zcemip.edu.pl.

Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
30.12.2022
Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie trwa nabór projektów w kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025